หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิทินกิจกรรม

รอบรั้วมหาลัย

โครงการ Joint Programme on Designing Energy between
SUTD and KMUTT

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ร่วมกับ นักศึกษา และอาจารย์ Singapore University of Technology and Design (SUTD) ได้การติดตั้งระบบแสงสว่างตามทางเดินในเวลากลางคืนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) ณ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และทำการติดตั้งระบบแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณที่จอดรถ จากนั้นได้ทำการปรับปรุงระบบแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา