ปฏิทินกิจกรรม

หน้าแรก / ปฏิทินกิจกรรม

7 ธ.ค.

การนำเสนอ Project Proposal ของนักศึกษาในหัวข้อ Mixing Process วันที่ 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารหอสมุด

เวลา 13:30 - 15:30 น.

ชั้น 2 อาคารหอสมุด มจธ.ราชบุรี

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม

18 ธ.ค.

การประชุมแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติการ “Introduction to Competency-based approach in education

การประชุมแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติการ “Introduction to Competency-based approach in education วันที่ 18 ธ.ค. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ชั้น 2 อาคารหอสมุด
เวลา 09:00 - 16:00 น. ชั้น 2 อาคารหอสมุด มจธ.ราชบุรี

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา