หน้าแรก / RC คือ Residential College สถานที่ผลิตบัณฑิต ที่พร้อมไปพัฒนาสังคม

RC คือ Residential College สถานที่ผลิตบัณฑิต ที่พร้อมไปพัฒนาสังคม


ข่าวการรับสมัครข่าวประชาสัมพันธ์
TCAS2
21 มีนาคม 2567

RC คือ Residential College สถานที่ผลิตบัณฑิต ที่พร้อมไปพัฒนาสังคม

RC คือ Residential College 📌 สถานที่ผลิตบัณฑิต ที่พร้อมไปพัฒนาสังคม ผ่านการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ช่วงเปิดรับสมัครนักศึกษา มจธ.ราชบุรี

TCAS2 14 ก.พ.-1 เม.ย.67

ลิงค์การรับสมัคร

March 21, 2024

จัดทำโดยทีมสื่อสารองค์กร มจธ.ราชบุรี


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา