ศิษย์เก่า

หน้าแรก / มจธ.ราชบุรี / ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

สารจากผู้บริหาร / ศิษย์เก่า

คนเราความดีมันไม่มีจุดจำกัด การเป็นคนดีแล้วเป็นคนดียิ่งขึ้น จะส่งผลกระทบไปยังสังคม ให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี

RC เป็นมากกว่ามหาลัย เพราะ RC คือครอบครัว
RC ให้มากกว่าความรู้ เพราะ RC ให้ประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม
กานต์กวินท์ จาตุพรพิพัฒน์ RC#1 Marketer - TWF Agency

ถ้าจะให้พูดถึงสิ่งที่ RC มี พูดแค่นี้ไม่พอหรอกครับ
สรุปง่ายๆเลยคือ สิ่งที่ RC ไม่เหมือนใคร คือความคิดที่แปลกใหม่
อาจารย์ที่ใส่ใจ ทักษะในการทำงานที่ผู้ประกอบการอยากได้
ทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วครับ
ธีระวัฒน์ ปัทมะริดสา RC#2 Senior Engineer

บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า

นางสาวกรรณิการ์ บุญทำดี (จูน)

ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า RC#1

พูดถึงการใช้ชีวิตที่ RC การนำทักษะ hard skills / soft skills ไปปรับใช้ในการทำงานในปัจจุบัน

อ่านต่อ

นายณัทณพงศ์ วงษ์สุวรรณ (ป๊อป)

ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล RC#3

เล่าถึงประสบการณ์ การเป็นประธานชมรม และการแนะนำความรู้ที่ต้องเพิ่มเติมเมื่อก้าวสู่การทำงาน

อ่านต่อ

ระเบียนศิษย์เก่า

ระเบียนนักศึกษารุ่นที่ 1

รายละเอียด

ระเบียนนักศึกษารุ่นที่ 2

รายละเอียด

ระเบียนนักศึกษารุ่นที่ 3

รายละเอียด

ระเบียนนักศึกษารุ่นที่ 4

รายละเอียด

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา