ปฏิทินกิจกรรม

หน้าแรก / ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน

17 มิ.ย.

Building Tomorrow: Innovation in Teaching & Learning Fair 2024

Building Tomorrow: Innovation in Teaching & Learning Fair 2024
17 มิ.ย. 2567
Open class room ชั้น 2 อาคารหอสมุด มจธ.ราชบุรี
เวลา 08:30 - 16:30 น. มจธ.ราชบุรี

18 มิ.ย.

ถอดบทเรียน เพื่อเดินหน้าสู่ความเป็น Liberal Arts

ถอดบทเรียน เพื่อเดินหน้าสู่ความเป็น Liberal Arts
18 มิ.ย. 2567
Open class room ชั้น 2 อาคารหอสมุด มจธ.ราชบุรี
เวลา 08:30 - 16:30 น. มจธ.ราชบุรี

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา