ปฏิทินกิจกรรม

หน้าแรก / ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนมีนาคม

20 มี.ค.

โครงการค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ราชบุรี

โครงการค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ราชบุรี
เวลา 09.30 - 16.00 น. Open class room ชั้น 2 อาคารหอสมุด
เวลา 09:30 - 16:00 น. Open class room ชั้น 2 อาคารหอสมุด

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา