ปฏิทินกิจกรรม

หน้าแรก / ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม

19 ก.ค.

กิจกรรม Precourse ปีการศึกษา 2567

กิจกรรม Precourse
22 มิ.ย. -19 ก.ค. 2567
มจธ.ราชบุรี
เวลา 08:30 - 16:30 น. มจธ.ราชบุรี

22 ก.ค.

โครงการ Enjoy Carreers: สนุกกับอาชีพ

โครงการ Enjoy Carreers: สนุกกับอาชีพ
22-24 ก.ค. 2567
มจธ.ราชบุรี
เวลา 08:30 - 16:30 น. มจธ.ราชบุรี

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา