สิ่งอำนวยความสะดวก

หน้าแรก / มจธ.ราชบุรี / สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ตั้งอยู่กายในมหาวิทยาลัย เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร แต่ละอาคารประกอบด้วยหอพักหญิงและหอพักชายในอาคารเดียวกัน โดยภายในห้อง พัก 1 ห้อง จะแบ่งเป็น ห้องพัก 2 ห้อง พักห้องละ 2 คน รวมเป็น 4 คน หอพักนักศึกษาได้จัด เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก อาทิ เดียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น และราวตากผ้า นักศึกษาที่ข้าพักต้องนำหมอน ผ้าห่ม และครื่องใช้ที่จำเป็นในการพักอาศัยมาเท่านั้น ภายในตัวอาคารหอพักนักศึกษาจะมีโถงกลาง ทางเดินหน้าห้องพักที่กว้างขวาง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีแม่บ้านดูแลทำความ สะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร ประกอบด้วย Wi-Fi และ Lan ห้องสมุด ห้อง Common สำหรับในส่วนของความปลอดภัยของนักศึกษานั้น หอพักนักศึกษาได้ติดตั้งกล้อง วงจรปิดไว้บริเวณทางข้าทุกชั้น และมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง การเข้า – ออก อาคารจะใช้บัตรนักศึกษาเป็นคีย์การ์ตในการผ่านข้า – ออก (ประตูทางเข้าหอพักหญิงและ หอพักชายแยกจากกัน) มีอุปกรณ์ดับพลิงประจำทุกชั้น นอกจากนี้ มีห้องอุ่นอาหารสำหรับ นักศึกษา และอาจารย์ เจ้าหน้าที่หอพัก ร้านชัก-รีด และเครื่อง ซักผ้าหยอดเหรียญ

รมณียาคาร เป็นอาคารสำหรับให้บริการห้องพักรับรองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักท่องเที่ยวทั่วไป เป็นห้องพักปรับอากาศ มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบโรงแรม พักได้ 2 คน / ห้อง อัตราค่าบริการย่อมเยา (ไม่มีบริการอาหารเช้า)

สำนักงานหอพัก ตั้งอยู่ ณ ชั้นล่าง หอพักนักศึกษา
อาคารที่ 1 เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.
(เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์) โทร. 032-726561-6563 และ 097 205 9230

เอกสารเผยแพร่

KMUTT Library RC

ตั้งอยู่ในพื้นที่การศึกษา มจร. ราชบุรี ด้วยตัวอาคารโปร่ง เปิดรับทัศนียภาพแห่งความเขียวชอุ่ม ของป้าเต็งรัง พร้อมพื้นที่ภายในที่เปิดโล่งต่อเนื่องถึงกัน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,063 ตารางเมตร

มจร. ราชบุรี แหล่งรวมองค์ความรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย เป็นศูนย์กลางในการ ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อพัฒนานักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบจังหวัดราชบุรี ด้วยการ เรียนการสอนแบบอาศรมวิทยาลัย (Residential college) ซึ่งนักศึกษาต้องใช้ชีวิตอยู่ใน มหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องสมุดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน การมีพื้นที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งปันความรู้ แสดงความคิดเห็นและยอมรับ ความเห็นต่าง เชื่อมโยงความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ นักศึกษาได้ใช้สมองกับหัวใจฝึกฝน ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม บ่มพาะตนเองเป็นพลเมืองที่มีความเป็นมนุษย์ โดยสมบูรณ์ ป็นผู้นำที่ดี รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้บรรยากาศอันผ่อนคลายของ พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เรียกว่า “OASIS แห่งตะวันตก” ณ มจธ.ราชบุรี แห่งนี้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาราชบุรี 209 ม.1 บ้านรางอาว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, 70150

เวลาเปิดให้บริการ 08.00-17.00 น.
โทร. 032-726540 Facebook : https://www.facebook.com/KMUTTRCLibrary/

โรงอาหาร

สนามกีฬา

อาคาร

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา