หน้าแรก / ปฎิทินกิจกรรม / กิจกรรม Precourse ปีการศึกษา 2567

กิจกรรม Precourse ปีการศึกษา 2567


Academic
20 มิถุนายน 2567

กิจกรรม Precourse ปีการศึกษา 2567

กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน -19 กรกฏาคม 2567

วัตถุประสงค์

ปรับพื้นฐานความรู้ที่จำเป็น

ทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมการเรียนรู้ตามแบบ RCข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา