หน้าแรก / งานบริการ / ผศ.ดร.มนัญญา​ เพียรเจริญ เข้าร่วมต้อนรับ​ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ​ นายแพทย์เกษม​ วัฒนชัย​ องคมนตรี และได้นำเสนอข้อมูลการทำงาน

ผศ.ดร.มนัญญา​ เพียรเจริญ เข้าร่วมต้อนรับ​ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ​ นายแพทย์เกษม​ วัฒนชัย​ องคมนตรี และได้นำเสนอข้อมูลการทำงาน

ผศ.ดร.มนัญญา​ เพียรเจริญ เข้าร่วมต้อนรับ​ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ​ นายแพทย์เกษม​ วัฒนชัย​ องคมนตรี และได้นำเสนอข้อมูลการทำงาน

วันที่ 28​ มีนาคม​ 2567

ผศ.ดร.มนัญญา​ เพียรเจริญ​ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกายภาพ​ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​ ราชบุรี​

เข้าร่วมต้อนรับ​ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ​ นายแพทย์เกษม​ วัฒนชัย​ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง​ อำเภอจอมบึง​ จังหวัดราชบุรี

และได้นำเสนอข้อมูลการทำงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน

เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ และการสร้างอาขีพเพื่อให้มีรายได้จากการปลูกผักสลัดปลอดสารโดยใช้เทคโนโลยีการรดน้ำอัตโนมัติ

ร่วมกับคณะแพท์ย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช​จอมบึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกกระเรียน​และตัวแทนคนพิการ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา