หน้าแรก / งานบริการ / การร่วมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเศษเหลือทิ้งของมะพร้าวน้ำหอม

การร่วมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเศษเหลือทิ้งของมะพร้าวน้ำหอม

การร่วมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเศษเหลือทิ้งของมะพร้าวน้ำหอม

การร่วมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเศษเหลือทิ้งของมะพร้าวน้ำหอม การร่วมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเศษเหลือทิ้งของมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันดับต้นของพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นจำนวนมาก และมีการแปรรูปในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาหารจัดการเศษเหลือทิ้งของมะพร้าวน้ำหอม มจธ.ราชบุรี ได้มีการเข้าร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวักราชบุรี และหน่วยราชการได้มีการเก็บข้อมูล และร่วมเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการเศษเหลือทิ้งของมะพร้าวน้ำหอม เพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา