หน้าแรก / งานบริการ / การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักสำหรับคนพิการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักสำหรับคนพิการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักสำหรับคนพิการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักสำหรับคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้วีลแชร์

          คนพิการจำนวน 2 คน ได้รับทุนจ้างงานจาก บ. เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยปฏิบัติงานอยู่ใน รพ.สต. บ้านหนองนกกระเรียน มีโมเดลการเรียนรู้สร้างอาชีพเป็นรายได้เสริมจากการปลูกผักสลัด สามารถปลูกผักได้จำนวน 5 ครั้ง/แปลง ผลผลิตเฉลี่ยแปลงละ 5 กิโลกรัม เกิดการประชาสัมพันธ์และการรับรู้การดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นในชุมชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้นแบบแนวคิดในการสร้างอาชีพให้หน่วยงาน/องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับนำไปใช้ส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่อื่น ในขณะเดียวกันมีการทำงานคู่ขนานการปรับปรุงรูปแบบแปลงปลูกให้เหมาะสมกับผู้พิการทั้งในด้านต้นทุนและความสะดวก การเพิ่มความหลากหลายของชนิดผักสลัดรวมทั้งการตลาดเป็นหารขายโดยตรงสู่ผู้บริโภค

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา