หน้าแรก / งานวิจัย / มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดฟาง

มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดฟาง


ความหลากหลายของเห็ดป่าตะวันตกและเห็ดทางยางานวิจัยดีเด่น
อัพเดทข่าวสารล่าสุด
2 กุมภาพันธ์ 2566

มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดฟาง

วันที่ 19-20 มกราคม 66 คุณธิดาพร โคตรพัฒน์ ผู้ช่วยนักวิจัย มจธ.ราชบุรี (วิทยากร) และคุณสุวดี ปัญญาดี (ผู้ช่วยวิทยากร) ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านห้วยผาก และ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดฟาง ภายใต้โครงการความหลากหลายการใช้ประโยชน์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเห็ดป่าในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ร่วมกับ โครงการ “การจัดการความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนของตนเอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผาก จำนวน 30 คน และโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) จำนวน 30 คน

ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทีมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนตลอดการดำเนินกิจกรรม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ได้กระบวนการเรียนรู้ทักษะการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านวิชาการให้แก่นักเรียนนําไปพัฒนาประกอบเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา