หน้าแรก / งานวิจัย / งานการบริการวิชาการของห้องปฏิบัติการฯ

งานการบริการวิชาการของห้องปฏิบัติการฯ


งานวิจัยคุณภาพสูงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ
บทความ / ผลงาน
25 มกราคม 2566

งานการบริการวิชาการของห้องปฏิบัติการฯ

งานการบริการวิชาการของห้องปฏิบัติการฯ ได้มีการรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ และน้ำเสียที่เกิดขึ้น และยังมีบริการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศ ของเหลือทิ้ง และของเสียอันตรายการจัดทำแผนในการจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน รวมถึงการประเมินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆทั้งในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ส่วนทางด้านวัสดุก่อสร้างห้องปฏิบัติการฯได้มีบริการวิชาการในด้านการทดสอบสมบัติทางวิศกรรม ทางเคมี ทางชีวภาพของวัสดุประปาประเภทงานทองเหลือ วัสดุเทอร์โมพลาสติก และวัสดุพลาสติกประเภทต่างๆ เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการทดสอบสมบัติของวัสดุเคมีภัณฑ์งานก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุกันซึม วัสดุอุดรอยรั่วซึม วัสดุเชื่อมประสานคอนกรีต กาวอีพ็อคซี่ ซิลิโคลน ปูนกาว  เป็นต้น


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา