หน้าแรก / Precourse 2567 “กิจกรรม Hands On”

Precourse 2567 “กิจกรรม Hands On”


ข่าวกิจกรรมนักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์
9 กรกฎาคม 2567

Precourse 2567 “กิจกรรม Hands On”

วันที่ 9 ก.ค. 2567

ฐานเพื่อเรียนรู้ ฐาน : Hand on: Workshop และ ฐาน : Hand on: ห้อง DIY

เรียนรู้การอบรมกฎระเบียบการเข้าใช้โรงประลอง และความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่โรงประลอง,การปฏิบัติการเลือกใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางวิศวกรรม,การปฏิบัติการเลือกใช้ระบบวัดและการวัด งานทางวิศวกรรมแบบต่าง ๆ และสำรวจประเภทเครื่องจักรพื้นฐาน เครื่องจักรระดับสูงในพื้นที่โรงประลอง

พร้อมทั้งนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านเครื่องมือ และข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้ห้อง DIY


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา