หน้าแรก / งานวิจัย / มจธ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้ ผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร

มจธ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้ ผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร


งานวิจัยคุณภาพสูงศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร
อัพเดทข่าวสารล่าสุด
25 มกราคม 2566

มจธ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้ ผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร

วันที่ 8 พ.ย. 65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) จัดอบรมให้ความรู้ ผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร โดยมี รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.อรวรรณ ดวงภัคดี ผู้บรรยายให้ความรู้การจัดอบรบในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้นำพนักงานใหม่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร มจธ.ราชบุรี

ในช่วงเช้า เรียนรู้เรื่องของ “ภาพรวมของศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร มจธ.ราชบุรี” กิจกรรมการชิมน้ำผึ้งจากฟาร์มและช่วงบ่ายกิจกรรมการย้ายรังผึ้งจากธรรมชาติสู่กล่องเลี้ยง ในพื้นที่กลุ่มเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองไทยและชันโรง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

จากการศึกษาดูงาน พนักงานใหม่ได้รับรู้รูปแบบการพัฒนาโดยการใช้ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย การมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งสู่การรับรู้ถึงการมีส่วนขององค์กรที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกันออกไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันของบุคลากร


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา