หน้าแรก / มจธ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการ ACTIVE RECRUITMENT รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ

มจธ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการ ACTIVE RECRUITMENT รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ


ข่าวการรับสมัคร
2 กุมภาพันธ์ 2566

มจธ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการ ACTIVE RECRUITMENT รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ

หมายเหตุ

1.สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.
2.กรุณาเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับข้อมูลห้องสัมภาษณ์ และลำดับการสัมภาษณ์
3.กรุณาตั้งชื่อโปรไฟล์ เป็น สาขา_ลำดับที่_ชื่อ นามสกุล ตัวอย่าง ISE_1_ศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม
4.แต่งกายด้วยชุดนักเรียน


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา