หน้าแรก / Precourse 2567 “กิจกรรมฐานเรียนรู้”

Precourse 2567 “กิจกรรมฐานเรียนรู้”


ข่าวกิจกรรมนักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์
8 กรกฎาคม 2567

Precourse 2567 “กิจกรรมฐานเรียนรู้”

วันที่ 8 ก.ค. 2567 กิจกรรมฐานเรียนรู้

แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน

กลุ่มที่ 2 MATLAB/Simulink พื้นฐาน

เตรียมความพร้อมนักศึกษา ให้มีทักษะการใช้งานเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้ และ มีทักษะการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานได้ พร้อมมีทักษะการใช้งาน MATLAB/Simulink พื้นฐานได้

กลุ่มที่ 3 สร้างสรรค์อาหารจากปลาส้ม

ความรู้เบื้องต้นของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวันในกระบวนการหมักและ ความรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต และการทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมมีความตระหนักรู้ถึงบทบาทของ Biotechnolgy ที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา