หน้าแรก / ขอแสดงความยินดี “ทีม RC Modracle” 🎉ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ขอแสดงความยินดี “ทีม RC Modracle” 🎉ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2


ข่าวกิจกรรมนักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2567

ขอแสดงความยินดี “ทีม RC Modracle” 🎉ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

“ทีม RC Modracle”

🎉ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 🎉

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ทีม RC Modracle ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในรายการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในการแข่งขันหุ่นยนต์ “ABU Asia-Pacific Robot Contest 2024 , Vietnam” ณ ประเทศเวียดนาม ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรเหรียญทอง

ซึ่งผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

รางวัลชนะเลิศ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทีม iRAP_Let’go”

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ขอเเสดงความยินดีและเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ที่นำพาให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ การทำงานเป็นทีม และหลักการวิศวกรรมจากการเรียนการสอนของคณาจารย์ นำมาเพื่อการคิดค้นการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ทางมหาวิทยาลัยหวังว่าน้องๆจะเก็บเกี่ยวทุกๆประสบการณ์นี้ไปปรับใช้ในการเป็นวิศวกร ที่พัฒนาตนเองไปพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา