หน้าแรก / งานบริการวิชาการเชิงอุตสาหกรรม / สารสกัดและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น

ให้บริการด้านสารสกัดและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ดังนี้

  • การเตรียมวัตถุดิบจากพืช, การสกัดสารสำคัญจากพืช (น้ำมันหอมระเหย และสารสกัดหยาบ)
  • การตรวจสอบคุณภาพของสารสกัด (ปริมาณสารประกอบฟินอลิก, ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ)
  • การจัดอบรมให้ความรู้ในหลักการและเทคนิคการเตรียมสารสกัดหยาบ และน้ำมันหอมระเหยจากพืชสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา