หน้าแรก / งานวิจัยดีเด่น / ด้านสารสกัดธรรมชาติ

ด้านสารสกัดธรรมชาติ

มจธ.ราชบุรี มุ่งเน้นทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และนวัตกรรมการผลิตส่วนประกอบและอาหารฟังก์ชั่นมูลค่าสูงจากพืชหรือส่วนเหลือทิ้งจากผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการทำวิจัยต่อยอดพัฒนาการใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านอาหาร (อาหารฟังก์ชั่น) และไม่ใช่อาหาร

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา