หน้าแรก / งานวิจัยคุณภาพสูง / กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น

เป็นกลุ่มวิจัยคุณภาพสูงที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2565 โดยมีความร่วมมือกับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก มจธ. บางขุนเทียน กลุ่มวิจัยมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในด้าน: การสำรวจ การอนุรักษ์ การคัดเลือกสายพันธุ์พืชเพื่อใช้ประโยชน์ การสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชหรือส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตร และการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านอาหาร (อาหารฟังก์ชั่น) และไม่ใช่อาหาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรพืช อีกทั้งได้เปิดรับบริการวิชาการแก่สังคมในการให้คำปรึกษา การเตรียมวัตถุดิบ การสกัดสารสำคัญจากพืช (สารสกัดหยาบ และน้ำมันหอมระเหย) การตรวจสอบคุณภาพของสารสกัด (ปริมาณสารประกอบฟินอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ) รวมถึงการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารสำคัญและน้ำมันหอมระเหยจากพืช การตรวจสอบคุณภาพ และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา