หน้าแรก / ปฎิทินกิจกรรม / ประชุมเพื่อวางทิศทางการทำวิจัยของ มจธ.ราชบุรี ระยะ 5 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567-2571)

ประชุมเพื่อวางทิศทางการทำวิจัยของ มจธ.ราชบุรี ระยะ 5 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567-2571)


Academic
11 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมเพื่อวางทิศทางการทำวิจัยของ มจธ.ราชบุรี ระยะ 5 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567-2571)


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา