หน้าแรก / งานวิจัย / ประชุม “หารือภาคี ครั้งที่ 1 : Project Kick-Off” โครงการ “การเชื่อมต่อพื้นที่วัฒนธรรมกะเหรี่ยงโผล่วเขตเทือกเขาตะนาวศรี

ประชุม “หารือภาคี ครั้งที่ 1 : Project Kick-Off” โครงการ “การเชื่อมต่อพื้นที่วัฒนธรรมกะเหรี่ยงโผล่วเขตเทือกเขาตะนาวศรี


ฐานข้อมูลราชบุรีศึกษา
ข่าวแนะนำอัพเดทข่าวสารล่าสุด
5 เมษายน 2567

ประชุม “หารือภาคี ครั้งที่ 1 : Project Kick-Off” โครงการ “การเชื่อมต่อพื้นที่วัฒนธรรมกะเหรี่ยงโผล่วเขตเทือกเขาตะนาวศรี

วันที่ 5 เม.ย. 67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ต้อนรับคณะประชุม “หารือภาคี ครั้งที่ 1 : Project Kick-Off” โครงการ “การเชื่อมต่อพื้นที่วัฒนธรรมกะเหรี่ยงโผล่วเขตเทือกเขาตะนาวศรี เพื่อการขับเคลื่อนสำนึกรักท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจและผลกำไรตามสมควร” โดยมีอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ได้รับเกียรติ กล่าวต้อนรับ

ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดย คณะทำงานจาก “เย่อเด๊เน่อ Yerdener” โดยหารือเรื่องการทำงานร่วมกัน และกำหนดจุดมุ่งหมายร่วมกัน กลไกและกระบวนการทำงานร่วมกัน การสร้างแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน และ ประเด็นทางวัฒนธรรมในพื้นที่ มรดกและทุนทางวัฒนธรรมที่หน่วยงานมีข้อสังเกตถึงโอกาสและความสี่ยงในการสูญหาย การสร้างพื้นที่ การบริการและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอันเป็นภารกิจของหน่วยงาน


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา