หน้าแรก / งานวิจัย / บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ

บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ


งานวิจัยคุณภาพสูงศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร
บทความ / ผลงาน
25 มกราคม 2566

บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ

 มีบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจพัฒนาการเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองอย่างยั่งยืน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรที่เปิดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจ ดังนี้

  1. การเลี้ยงผึ้งโพรง ผึ้งมิ้มและชันโรง เพื่อการผลิตน้ำผึ้งและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการผสมเกสร
  2. การเลี้ยงผึ้งจุลภาค (Microbeekeeping) เพื่อผลิตน้ำผึ้งออร์แกนิคเอกลักษณ์ป่าเขตร้อน
  3. การพิสูจน์เอกลักษณ์เฉพาะของน้ำผึ้งและกระบวนการทดสอบน้ำผึ้งแท้-น้ำผึ้งปลอม
  4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและน้ำผึ้ง เพื่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ เช่น สบู่ แชมพู ครีมบำรุงผิว ฯลฯ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา