หน้าแรก / งานวิจัย / นักศึกษามจธ.ราชบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย)

นักศึกษามจธ.ราชบุรี เข้าร่วมศึกษา
ดูงาน ณ บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย)


งานวิจัยคุณภาพสูงหน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย
อัพเดทข่าวสารล่าสุด
25 มกราคม 2566

นักศึกษามจธ.ราชบุรี เข้าร่วมศึกษา
ดูงาน ณ บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย)

⚙️🛠 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้มีการเข้าชมเทคนิค และกระบวนการทำงานต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้จากการลงพื้นที่ศึกษาจริง เพื่อนำทักษะความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้กับการเรียน หรือการทำงานได้ในอนาคต✨😍

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมจากบริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์การเยี่ยมชมในครั้งนี้ 🙏


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา