หน้าแรก / งานวิจัย / การผลิตวัสดุตกแต่งอาคาร บล็อกประสาน และปูนซีเมนต์อุณหภูมิต่ำจากเถ้าชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาล

การผลิตวัสดุตกแต่งอาคาร บล็อกประสาน และปูนซีเมนต์อุณหภูมิต่ำจากเถ้าชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาล


งานวิจัยคุณภาพสูงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ
บทความ / ผลงาน
25 มกราคม 2566

การผลิตวัสดุตกแต่งอาคาร บล็อกประสาน และปูนซีเมนต์อุณหภูมิต่ำจากเถ้าชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาล

การผลิตวัสดุตกแต่งอาคาร บล็อกประสาน และปูนซีเมนต์อุณหภูมิต่ำจากเถ้าชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาล

โครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการทุวิจัยมุ่งเป้า เรื่อง อ้อยและน้ำตาล ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยโครงการวิจัยได้มีการนำเถ้าชานอ้อยที่เป็นของเหลือทิ้งจากการเผาไหม้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลมาใช้ผลิตเป็น วัสดุตกแต่งอาคาร บล็อกประสาน และปูนซีเมนต์อุณหภูมิต่ำ


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา