หน้าแรก / มจธ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

มจธ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566


ข่าวการรับสมัคร
2 กุมภาพันธ์ 2566

มจธ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. 4 ปี (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)

  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (คอมพิวเตอร์,เครื่องกล)

สาขาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ วศ.บ. 4 ปี (พท้นที่การศึกษาราชบุรี

  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ระบบอัจฉริยะ)

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา