หน้าแรก / รับสมัคร TCAS3

รับสมัคร TCAS3


ข่าวการรับสมัครข่าวประชาสัมพันธ์
14 พฤษภาคม 2567

รับสมัคร TCAS3

อยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์ แบบได้ฝึกจริงเข้มข้นในห้องปฏิบัติการที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมบรรยากาศความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อการเรียน ต้องมาเรียนที่ KMUTT Residential College หรือ RC มจธ.ราชบุรี

📌 หลักสูตรวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ ปี 1 – 4 เรียนที่ มจธ.ราชบุรี และจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

📌ลิงค์การรับสมัคร TCAS3

📌 ลิงค์คู่มือการรับสมัคร TCAS3


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา