หน้าแรก / ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กานต์ ษรบัณทิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กานต์ ษรบัณทิต


ข่าวประชาสัมพันธ์
2 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กานต์ ษรบัณทิต

ขอแสดงความยินดีกับ🎉 ผศ.ดร.กานต์ ษรบัณทิต

ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับ Q4

เรื่อง Teaching Free-falling Motion with LibreOffice Calc

วารสาร Revista Mexicana de Fisica E

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา