หน้าแรก / ขอแสดงความยินดีกับ นายศวิษฐ์ โกสียอัมพร นักศึกษา มจธ.ราชบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรายการ AdaBrain GameJams 2023

ขอแสดงความยินดีกับ นายศวิษฐ์ โกสียอัมพร นักศึกษา มจธ.ราชบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรายการ AdaBrain GameJams 2023


ข่าวการรับสมัครข่าวประชาสัมพันธ์
17 ตุลาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายศวิษฐ์ โกสียอัมพร นักศึกษา มจธ.ราชบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรายการ AdaBrain GameJams 2023

ขอแสดงความยินดีกับ นายศวิษฐ์ โกสียอัมพรนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ชั้นปีที่ 2 หนึ่งในทีม Deversetus Studio ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท จาก AdaBrain GameJams 2023 ซึ่งเป็นการแข่งสร้างต้นแบบเกม ให้เสร็จภายใน 40 ชม. แข่งแบบ Hackathon จัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2566 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สนใจวงการสร้างเกม ได้เข้ามาเรียนรู้ และเริ่มต้นกับงานพัฒนาเกม จุดประกายให้กล้าเริ่มลงมือสร้างผลงานของตนเอง นอกจากนี้ ภายในงานมี workshop ให้ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ และเป็นการได้พบ Connection และ Networking ใหม่ๆ ของคนวงการเกม

Date: October 17, 2023


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา