หน้าแรก / งานวิจัยดีเด่น / ด้านวิศวกรรมศาสตร์

ด้านวิศวกรรมศาสตร์

มจธ.ราชบุรี สนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาและออกแบบเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

โดยปีล่าสุดได้ศึกษาวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบขดลวดค้ำยันหลอดเลือด 2) พัฒนาอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบเฟบรี เพโรต์ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สเปกตรัมเชิงแสงขั้นสูง 3) ลดแรงเสียดทานของสกรูขนาดเล็กสำหรับงานทัตกรรมจัดฟันโดยการเคลือบผิวคาร์บอนคล้ายเพชร 4) ศึกษาการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย Spirogyra sp.ผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน 5) การวิเคราะห์อัตราการเสื่อมสภาพของลูกปืนแท่นรีดในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา