หน้าแรก / กิจกรรม “เขาสนก้าวด้วยกันไปให้ไกล”

กิจกรรม “เขาสนก้าวด้วยกันไปให้ไกล”


ข่าวกิจกรรมนักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์
11 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรม “เขาสนก้าวด้วยกันไปให้ไกล”

วันที่ 27 ม.ค. 67 มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรม “เขาสนก้าวด้วยกันไปให้ไกล”

ให้แก่นักศึกษา มจธ.ราชบุรี โดยมีกิจกรรม อาทิ กิจกรรมต่อจิ๊กซอว์รูปภาพสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ , กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงบ้านให้น้องเต่า , กิจกรรมตามหาสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ , กิจกรรมก้าวให้ไกลไปให้พร้อม จิตอาสาเก็บขยะ เป็นต้น

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาจะได้รู้จักการอนุรักษ์ป่า การสามัคคีปรองดอง และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเหมาะสม พร้อมมีจิตอาสาในการรักสัตว์และดูแลธรรมชาติ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา