ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อการศึกษา (อศม.)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว

ตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อการศึกษา (อศม.)


       ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อการศึกษา (อศม.) จำนวน 16 อัตรา  ตามใบประกาศดังนี้