ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : โครงการ Active Recruitment มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2565

  1. กำหนดการสอบคัดเลือก คือ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565  ออนไลน์ ผ่าน Zoom  โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการสอบคัดเลือกฯ  ภายในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.  และเข้าร่วมกลุ่ม Line Openchat ได้ที่ QR Code ด้านล่าง       
  2. ทดสอบระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. 
  3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม โทร : 064-9546325

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์