หน้าแรก / งานบริการ / โครงการสำรวจสัตว์ป่าโดยการใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

โครงการสำรวจสัตว์ป่าโดยการใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

โครงการสำรวจสัตว์ป่าโดยการใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

โครงการสำรวจสัตว์ป่าโดยการใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อดักถ่ายภาพสัตว์ป่าและระบุชนิดของสัตว์ในพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และพื้นที่เขากระโจม นำมาเรียบเรียงเป็นชุดความรู้คือ คลิปวิดีโอ หนังสือภาพ และสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  โดยมุ่งหมายให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน โดยติดตั้งกล้องดักถ่ายทั้งสิ้น 21 จุด ใน 3 บริเวณ ห้วยลันดา เขาแหลม เขากระโจม จากการบันทึกของกล้องดักถ่ายพบ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เช่น กวางม้า หมูป่า หมีควาย หมีหมา และเสือลายเมฆ ดังเเสดงในรูป  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าป่าบริเวณดังกล่าวยังมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก จึงควรต้องเร่งบริหารจัดการพื้นที่ทั้งเรื่องของการยังชีพของคนในชุมชน ไฟป่า รวมทั้งการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกและทำลายป่า

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา