หน้าแรก / งานบริการ / โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งไทยระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะ

โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งไทยระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะ

โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งไทยระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะ

โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งไทยระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรง ผึ้งมิ้ม ชันโรง  การผลิตน้ำผึ้ง พรอพอลิสและไขผึ้งเกิดความเข้มแข็งเครือข่ายผึ้งและชุมชนในพื้นที่

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา