หน้าแรก / งานบริการ / พื้นที่เรียนรู้ (Social lab) ให้กับนักศึกษา มจธ.

พื้นที่เรียนรู้ (Social lab) ให้กับนักศึกษา มจธ.

พื้นที่เรียนรู้ (Social lab) ให้กับนักศึกษา มจธ.

พื้นที่เรียนรู้ (Social lab) ให้กับนักศึกษา มจธ. ทั้ง 3 พื้นที่การศึกษา คือ บางมด บางขุนเทียน และราชบุรี ซึ่งมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเช่นกิจกรรมสร้างฝายกึ่งถาวร ณ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โครงการค่ายสร้าง และ โครงการวิศวอาสาครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บางมดและราชบุรี กิจกรรมอาสาพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนห้วยผาก การสร้างแนวกันไฟ และการสร้างฝายกึ่งถาวร

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา