หน้าแรก / งานวิจัย / หารือแนวทางในการจัดการวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม

หารือแนวทางในการจัดการวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม


งานวิจัยคุณภาพสูงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ
อัพเดทข่าวสารล่าสุด
26 เมษายน 2566

หารือแนวทางในการจัดการวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม และผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ หัวหน้าห้องนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม และวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าพบนายอานันท์ ฟักสังห์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี โดยมรการหารือแนวทางในการจัดการวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม และได้มีการลงพื้นที่ในอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี ร่วมกับ นายภูวศิษย์ เอกอัครอัญธรณ์ ผู้บริหาร บริษัท โชคสำราญทรัพย์ที่ประกอบกิจการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการแปรรูป และสร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยเบื้องต้นได้มีเชิญเข้าร่วมวิจัย และยื่นเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพ และบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมระดับชุมชน (ล้งมะพร้าว) เพื่อเพิ่มมูลค่า และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG ของกลุ่มจังหวัด ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยศิลปกร, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา