หน้าแรก / งานวิจัย / การสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับสถานประกอบการ หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย

การสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับสถานประกอบการ หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย


งานวิจัยคุณภาพสูงหน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย
อัพเดทข่าวสารล่าสุด
15 พฤษภาคม 2566

การสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับสถานประกอบการ หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยหน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย ได้เข้าพบและร่วมหารือกับท่านเกษตรอำเภอวัดเพลง พร้อมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับสถานประกอบการ พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอวัดเพลง 2 กลุ่มดังนี้  วิสาหกิจชุมชนรินชูชันโรงบ้านบางกล้วย  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลจอมประทัด ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านเกษตรอำเภอวัดเพลง และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการที่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา