หน้าแรก / งานวิจัย / สวทช. ลงพื้นที่ สำรวจความหลากหลายของเห็ดป่าใน มจธ.ราชบุรี

สวทช. ลงพื้นที่ สำรวจความหลากหลายของเห็ดป่าใน มจธ.ราชบุรี


กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติงานวิจัยคุณภาพสูง
อัพเดทข่าวสารล่าสุด
19 ตุลาคม 2566

สวทช. ลงพื้นที่ สำรวจความหลากหลายของเห็ดป่าใน มจธ.ราชบุรี

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 สวทช. ลงพื้นที่ สำรวจความหลากหลายของเห็ดป่าใน มจธ.ราชบุรี โดยมี ดร.ทศพร ทองเที่ยง (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ร่วมกับนักวิจัย มจธ.

ในการสำรวจครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทำงานวิจัยร่วมกัน สร้างฐานข้อมูลเห็ดป่า ประเมินศักยภาพของป่าภายในมหาวิทยาลัย และทำให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับศึกษาระบบนิเวศเห็ดป่าและถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่นของราชบุรีหรือโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป

อัพเดทข่าวสารล่าสุดข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา