หน้าแรก / งานวิจัย / กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)


ความหลากหลายของเห็ดป่าตะวันตกและเห็ดทางยางานวิจัยดีเด่น
อัพเดทข่าวสารล่าสุด
29 กันยายน 2566

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566: ผศ.ดร.พรพรรณ สิระมนต์ และ ดร.นงนาถ พ่อค้า สังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) นำโดย รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ รศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ Prof. Dr. Rotimi Aluko จาก University of Manitoba ประเทศแคนาดา โดยได้เข้าเยี่ยมชม

  1. งานวิจัยด้านพืชและสารสกัดธรรมชาติ ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มจธ. ราชบุรี
  2. งานเกษตรผสมผสาน ณ บ้านสองคฑา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  3. แปลงปลูกพืชวงศ์ขิง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  4. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าไม้ยาว อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา