RC-GAME ครั้งที่ 4

สโมสรนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี RC-GAME ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเพิ่มความสามัคคีของนักศึกษาและบุคลากร ขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 โดยพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ โรงยิม มจธ. ราชบุรี และพิธีปิด จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ สนามกีฬา มจธ. ราชบุรี