หน้าแรก / Gen 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด

Gen 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด


ข่าวประชาสัมพันธ์
15 มีนาคม 2566

Gen 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด

15 มี.ค. 66 รายวิชา GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ เกษมสันต์ พรหมสุภา นำนักศึกษา RC ชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่น้ำตกเก้าโจร และ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สำรวจพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องของเเร่ในสมัยก่อนนี้มีการทำเหมืองแร่และแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในเขตพื้นที่นั้น เพื่อให้นักศึกษาได้นำกลับมาแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบต่อไป Cr.ภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา