หน้าแรก / Gen 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด

Gen 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด


ข่าวประชาสัมพันธ์
15 มีนาคม 2566

Gen 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด

15 มี.ค. 66 รายวิชา GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิดอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง นำนักศึกษา RC ชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พบคุณสุเทพ ไกรเทพ หัวหน้าสำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ บรรยายให้ความรู้เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร จากนั้นคุณสมยา ปัณษา เจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติฯ นำสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อศึกษาทรัพยากรแหล่งเรียนรู้นี้ มาปรับใช้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบต่อไป


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา