หน้าแรก / ประชุมนโยบายการศึกษา มจธ.ราชบุรี

ประชุมนโยบายการศึกษา มจธ.ราชบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์
19 พฤษภาคม 2566

ประชุมนโยบายการศึกษา มจธ.ราชบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) จัดการประชุมนโยบายการศึกษา มจธ.ราชบุรี โดยมีประธานการประชุม ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ (รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มจธ.) หารือร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มจธ.ราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุด ในการประชุมครั้งนี้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษา การบริการวิชาการชุมชน งานวิจัยและหารือเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ KMUTT Residential College ให้ดียิ่งขึ้นไป


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา