หน้าแรก / ประชาสัมพันธ์ ค่ายเรียนรู้ร่วมใจ CPE ร่วมชุมชน

ประชาสัมพันธ์ ค่ายเรียนรู้ร่วมใจ CPE ร่วมชุมชน


ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ค่ายเรียนรู้ร่วมใจ CPE ร่วมชุมชน

ประชาสัมพันธ์โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566 ณ มจธ.ราชบุรี กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้พัฒนาฝาย อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และอื่นๆ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ สโมสรนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา