หน้าแรก / ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์
18 พฤษภาคม 2566

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 18 พ.ค.66 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยเดินทางลงพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง และพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่มีการดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือนมาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัดราชบุรี ได้ลงพื้นที่ทวนสอบการดำเนินงาน โดยการสุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน โดยมีผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม และวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ ร่วมเข้าให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชุมชนเข้าสู่ชุมชนไร้ขยะ


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา