หน้าแรก / ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรีฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติเป็นประธานปิดกิจกรรมโครงการอบรมโปรแกรม MicroworldsPro

ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรีฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติเป็นประธานปิดกิจกรรมโครงการอบรมโปรแกรม MicroworldsPro


ข่าวประชาสัมพันธ์
11 พฤษภาคม 2566

ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรีฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติเป็นประธานปิดกิจกรรมโครงการอบรมโปรแกรม MicroworldsPro

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรีฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติเป็นประธานปิดกิจกรรมโครงการอบรมโปรแกรม MicroworldsPro ผ่านการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2566 โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัย มจธ.ราชบุรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้หลากหลายเรื่อง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การทำหุ่นยน์ เป็นต้น รวมถึงการออกแบบความฝันของตนในอนาคตผ่านอนิเมชั่น ที่สร้างด้วยโปรแกรม MicroworldsPro สุดท้ายนี้จึงมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครูที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ที่เป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่มากมาย ทั้งนี้ KMUTT Residential College พร้อมลงทุกพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน โรงเรียน โดยรอบรั้วมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา