หน้าแรก / การศึกษาในหลักสูตร Intelligence System Engineering มีการนำพี่ ๆ จากอุตสาหกรรมมาช่วยฝึกอบรมนักศึกษา

การศึกษาในหลักสูตร Intelligence System Engineering มีการนำพี่ ๆ จากอุตสาหกรรมมาช่วยฝึกอบรมนักศึกษา


ข่าวการรับสมัครข่าวประชาสัมพันธ์
29 กันยายน 2566

การศึกษาในหลักสูตร Intelligence System Engineering มีการนำพี่ ๆ จากอุตสาหกรรมมาช่วยฝึกอบรมนักศึกษา

วันนี้มีพี่ต๊ะ จากบริษัทโอสถสภา มาช่วยสอนน้องๆ นักศึกษาในวิชา Systems Engineering ร่วมกับอาจารย์ทรงพล ชื่นคำ หัวข้อวันนี้จะทำให้น้องๆ เข้าใจวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile เบื้องต้น โดยผ่านกิจกรรมการสร้างหอคอยด้วยไม้เสียบลูกชิ้นและมาชเมลโล่ ด้วย 2 วิธี ผลการทดลองแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การใช้ Agile จะได้หอคอยที่มั่นคงด้วยเวลาที่ลดลงอย่างชัดเจน

ขอบคุณพี่ต๊ะจากบริษัทโอสถสภา ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่น้องๆ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ (ISE)

Date: September 29, 2023
Open classroom, 2nd Floor of Library


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา