ราชบุรีศึกษา

รายการ

รายละเอียด

เสวนาราชบุรีศึกษา ครั้งที่ 1

17 กรกฎาคม 2566

ณ มจธ.ราชบุรี

“รถไฟ กับการพัฒนาชุมชน คนราชบุรี”

คุณกรรณิกา ณ บางช้าง 

 อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน 

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่กับการพัฒนาชุมชน คนราชบุรี

คุณปัฐตพงษ์ บุญแก้ว 

วิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต 1 

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย 

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา