รับสมัครงานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา (อศม.) จำนวน 16 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน

งานที่รับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ปฏิบัติงานในโรงเรียน/ชุมชนรอบๆ โรงเรียนใน
  1. พื้นที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
  2. พื้นที่ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  3. พื้นที่ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  4. พื้นที่ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 • เป็นผู้เกื้อหนุนการเรียน/จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
 • ออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การสอน หรือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
 3. เป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้ และ ต้องการพัฒนาความสามารถของตนเอง
 4. เป็นคนใจเย็น/สามารถดูแลเด็กระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาได้
 5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ดี

ค่าตอบแทน

เดือนละ 9000 บาท

การรับสมัคร

วันที่ 16 กรกฎาคม  2564 ถึง 28 กรกฎาคม  2564  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครใน google ฟอร์ม คิวอาร์โค้ด ตามที่แนบท้ายประกาศ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ( ใบทรานสคริป )

โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยหรือสอบถาม โทร. 084-414-9575 (นางสาวสุวดี ปัญญาดี)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านทาง เว็บไซต์ https://ratchaburi.kmutt.ac.th

กำหนดการในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ผ่านระบบ Zoom meeting

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จะแจ้งเวลาในการสอบสัมภาษณ์ภายหลัง

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง เว็บไซต์ https://ratchaburi.kmutt.ac.th